Det börjar väldigt tidigt för de flesta. Kanske är du bara några år gammal, och så plötsligt finns den bara där – en enorm vilja, ”jag kan själv!”.

Tänk om det finns en djupare aspekt av det här? En inre frihet som är enormt viktig att värna om.

I äldre tänkande kallas det ibland för en eld. Viljan och frihetens eld.