Det är en av mänsklighetens största frågor. Kanske den största av dem alla. Vad händer när vi dör? Finns det nån fortsättning, eller blir det bara svart? Svaret kanske alltid kommer vara dolt i dödens dimmor. Men det finns samtidigt märkliga vittnesmål som antyder att döden är ett större mysterium än vad många i vår tid tror.