Om den fördolda kunskapen och hur den känns.
Om avslöjanden och det erotiska.