Under våren 2014 spelades den fristående fortsättningen på Människan och maskinen in.

Genom att knyta samman teorier i vetenskapens och teknikens ytterkanter med mänsklighetens urgamla myter tecknar vi en annorlunda bild av vår tids snabba utveckling. Fortfarande undrar vi allra mest: Vad är en människa? Vad kan en människa bli?

Serien är ett ideellt projekt av Per Johansson och Eric Schüldt.