De är idag mest kända för ett så kallat stoiskt levnadssätt, att inte beröras av motgångar, att stå stadigt vad som än händer. 

Men denna filosofiska rörelse har rötter så långt tillbaka som 300-talet före Kristus, och var i både det gamla Grekland och det gamla Rom, en av de allra viktigaste idéströmningarna.

I dagens samhälle kan deras filosofi bli ett motgift, ett sätt att stå emot auktoritära tendenser och vår tids stora tankemässiga likriktning.

Vill du höra mer? Glöm inte att stötta serien via Patreon (patreon.com/myterochmysterier) eller Swish (123 565 3803)