Vi läser om det varje dag. Världen är hotad. Världen brinner. Undergången kommer allt närmre. 

Det handlar om klimatet, jordklotet som blir allt varmare.

Och något måste hända, men vad? 

I det här första avsnittet av den nya säsongen av Myter och mysterier, som går under namnet Staten och kapitalet, kommer vi presentera ett sätt att tänka som kan vara bra att vara bekant med när vi beger oss djupare in den gåtfulla moderna världen med dess ekonomiska skeenden och starka apokalyptiska tendenser. 

Det handlar om människans förhållande till naturen. Om något som gick fel. Som kanske gick förfärligt fel, men som kanske fortfarande kan rättas till.

Men det handlar också om att lyssna till dem som redan före den moderna civilisationen verkar ha läst av järtecknen i skyn. 

Det finns nämligen något som är förbjudet för människan att göra. Nått som schamanerna och andeskådarna har vetat i alla tider. Gör vi det förbjudna kommer vi gå under.