Vad är det egentligen som gör oss levande? Vad är det som driver oss framåt när de mest grundläggande behoven är tillfredsställda?

Följ med på en vindlade vandring som rör sig från märkliga konspirationer och underjordiskt maktutövande till droghandel och frågan om meningen med livet.

I grunden finns något oerhört stort. Det handlar om vägen fram till sann frihet.