“Var finns större mysterium än i klarhet?” Orden kommer från den franske filosofen Paul Valéry. 

När vi pratar om sagans värld, om fantasins kraft och om möjligheten att se ett oväntat djup i världen, då kan det nog lätt tolkas som att det alltid rör sig om extraordinära händelser, som att det skulle behöva handla om något nästan övernaturligt, där livets vanliga lagar är satta ur spel. 

Men tänk om det mycket oftare är precis tvärtom? En mild klarhet. Som att plötsligt känna sig mycket levande, eller att tillvaron för en kort stund genomsyras av en djup mening. 

För tänk om sagans värld inte är långt borta. Tänk om den alltid, precis i varje ögonblick, redan finns här.

Avsnitt 44: Den andra världen