Detta avsnitt handlar om en mycket speciell rörelse inom kultur, filosofi och naturvetenskap. En rörelse som med teknikens hjälp vill förstärka människans fysiska och mentala förmågor. Det kan handla om allt från ett närmast oändligt minne, till skärpta sinnen, till det som lockat människan i alla tider – evigt liv. Länge har detta setts som ren science fiction, men allt mer tyder på att de transhumanistiska tankarna kan bli verkliga inom en snar framtid.