Vi är framme vid säsongens sista avsnitt.

Och det betyder att just den här resan genom Bibelns värld har kommit till en ände.

Det är helt enkelt dags att sammanfatta en del av de trådar som vi följt genom de här tio programmen.

Det handlar då framför allt om något som försvann.

Men vem var hon? Och på vilket sätt kan hon gjuta nytt liv i Bibelns fördolda sanningar?