Människans värld – om gudar, magiska operationer och tro.