Om synd och frestelse.
Om kunskapstörst och sökandet efter sanning.
Och så det oväntade svaret på frågan om vem Jesus egentligen är.