Ett universum i sig.
Den mest komplexa struktur vi känner till.
Och egendomligt tudelad.