Arternas evolution i den biologiska världen förklaras till stor del av naturligt urval. Och i evolutionsbiologin är ett av de största intressena: sex.