Om naturen fungerar efter maskinella principer, då är ju det maskindominerade samhället “naturligt”. Vad menar vi egentligen med “natur”?