Vad händer med oss människor när datorer och robotar tar över allt fler sysslor i samhället?