Den som är satt i skuld är inte fri, uttrycket lär ha myntats av Göran Persson som gav ut en bok med samma namn.

Om vår gamle statsminister skulle ha rätt betyder det att nästan ingen i det moderna Sverige är fri.

För har vi inte bostadslån, så finns det ofta studieskulder, för att inte tala om alla kortare eller längre avbetalningar som så många är uppbundna av.

Men att en pengaskuld leder till ofrihet, det är knappast någon ny uppfattning.

Snarare handlar det här om ett tankesätt med urgamla anor där spåret för oss tillbaka till religionen och myternas värld.