Ett av vårt samhälles största mysterier handlar om det allra mest vardagliga. 
Det här är något som präglar hela våra liv. Något som får oss att gå till jobbet på morgonen, som gör att vi får mat på våra bord och tak över våra  huvuden. 

Men trots att alla vet vad det är, så är det nästan ingen som kan förklara hur just det här fungerar. 

För det finns något gåtfullt över det som är kärnan i ekonomin. Något som nästan verkar likna magi.