Detta program är en nystart. Under lite ledigare former kommer nu Per Johansson och Eric Schüldt träffas för ett samtal ungefär två gånger per månad. Som vanligt rör sig ämnena i gränslandet mellan religion och naturvetenskap, mellan välbekant och okänt, mellan etablerad kulturhistoria och esoteriska strömningar. Och som vanligt är det stora syftet med serien att ställa frågan: Vad är en människa?

I just det här avsnittet tar vi avstamp i en resa till Rom som Eric gjorde under julhelgen. Rom, som på så många sätt är en skärningspunkt. Den eviga staden, där något mycket märkligt hände under tidigt 1400-tal. Plötsligt var den katolska kyrkan inte längre allenarådande. Nya, annorlunda, tankar hade börjat florera. De kom från ett oväntat håll. De kom från svunna tider, från en period i historien som borde varit bortglömd vid det här laget. Och i kärnan av de här tankarna fanns en stor hemlighet.