Just nu pågår crowdfunding-kampanjen för vår nya planerade serie Staten & Kapitalet.  Precis som Myter & Mysterier kommer den bara att kunna bli av med våra lyssnares ideella stöd. Läs mer här och glöm inte att kolla uppdateringarna, eller att berätta för dina vänner och bekanta.

Som titeln antyder kommer ekonomi och politik att vara på tapeten, men verkligen inte på något vanligt sätt!

Det kommer inte att handla om invandrarfrågor, inte om industriella utvecklingscykler eller exportmarknader, inte heller om övervakningsindustrin eller om övervakningsdebatten. Inte direkt.

Det vi söker är de kunskaper och idéer, de historier och sätt att tänka, som kan hjälpa dig och mig att börja förstå lite bättre hur sammanhangen ser ut. Hur saker och ting hänger ihop. Hur man skulle kunna tänka på sådant som antytts ovan, på ett kunnigt men också mänskligt djuplodande vis. Precis som vi gjort i våra tidigare serier. Så att alla nyhetsfragment som hela tiden sköljer över oss kan bli meningsfulla på andra, djupare mänskliga sätt.

photo-original