De av våra lyssnare som är intresserade av ett mera direkt samhällstillvänt perspektiv apropå våra radioserier får gärna ta del av vårt seminarium i maj 2015 på Umeå universitet, som handlade om hur akademin behöver komma ut ur garderoben och hur medievärlden behöver bli mindre fyrkantig. Och om hur båda behöver bli mindre räddhågade på det personliga planet.

Titta och lyssna i HD här.