Till varje program finns nu några lästips tillfogade här på hemsidan. Det är i de flesta fall inga direkta referenser till programmens innehåll, utan just “Lästips” utifrån varje avsnitts rubrik och tema. Flera av dem är böcker som inte är så lätta att hitta utan hjälp och som befinner sig utanför mainstream och akademisk konsensus, dock intelligenta och seriösa, ibland svåra. Sinnesvidgande, kan man säga — vissa upplysande, andra oroande.