Det handlar om helig mark, en mötesplats för Gud och människan, men också en farlig plats, en plats omgärdad av regler och bestämmelser.

Vad som verkligen skedde på den här platsen är idag till stor del höljt i dunkel. Men legenderna berättar om en Gud som är fullt ut närvarande, påtagligt och konkret.

Själva platsen och dess byggnad bär även i sig själv på en alldeles särskild laddning. Det handlar om en matematisk exakthet, en byggnad fylld av talmystik och avancerad matematik.

Två gånger lades den här byggnaden i ruiner.

Men djupt där under rasmassorna dolde sig kanske en hemlighet, nått som återupptäcktes, och kanske förändrade hela vår moderna värld.