Från Noa, Moses och hans bror Aron, till nattvarden och Paulus syn på Jesus och hans gärning – genom hela Bibeln löper en alldeles speciell röd tråd som vi ska prata om idag. Det är ett av både Nya och Gamla Testamentets centrala teman, samtidigt som man i modern kristendom kanske inte längre talar så mycket om just det här.

Mot slutet av dagens program händer också något ovanligt. Något som nog aldrig tidigare inträffat under våra inspelningar.

Kanske handlar det om två skilda utgångspunkter, två olika vägar som vi vandrar, vilket här kommer börja bli tydligt.