Vi är framme vid en vändpunkt. För i det här programmet kommer vi ta oss an dagens ämne på ett annorlunda sätt.

Det är det personliga som står i centrum. Det handlar om den egna upplevelsen av något som kan vara svårt att hitta rätt ord för.Det är mysteriet bortom mysteriet. Något gränsöverskridande som visserligen finns i kyrkan, men som också hela tiden dyker upp på andra platser.

I den sekulära världen talar man ofta om inspiration, om insikt, kanske flow eller helt enkelt kreativitet. Men i Bibeln går den här kraften under helt ett annat namn.