Vi befinner oss nu i det lilla Strindbergmuseet på Drottninggatan i Stockholm.
Här levde August Strindberg sina sista år i livet. Det spår vi följer i den här serien, ofta förknippat med hemliga, ockulta läror, är något som även Strindberg snubblade över i mitten av sitt liv. Och det är om den här underströmmen i vår idéhistoria vi pratar i detta avsnitt – möjligheten att det finns ett underjordiskt band av idéer, som sträcker sig ända från det gamla Egypten fram till idag.

Vi talar också om det som ofta är det första steget för en människa att börja intressera sig för sådana här ting – den egna erfarenheten, av det oväntade och oförklarliga.

 

LÄSTIPS:
Gary Lachman. 2011. The Quest for Hermes Trismegistus: From Ancient Egypt to the Modern World. Floris Books.

Jacob Slavenburg. 2012. The Hermetic Link: From Secret Tradition to Modern Thought. Ibis Press.

Clement Salaman m fl. 2004. The Way of Hermes: New Translations of The Corpus Hermeticum and The Definitions of Hermes Trismegistus to Asclepius. Inner Traditions.