För inspelningen av det här programmet har vi tagit oss till Tycho Brahes Ven mitt i Öresund och till det vackra Tycho Brahe-muséet. Där blir det tydligt att Tycho var djupt rotad i den gamla och hemliga kunskapen om människan och världen – i alkemin och inte minst i astrologin. Samtidigt bidrog han till att lägga grunden för vår tids naturvetenskap, vilken i dag får astrologin att framstå som rena vidskepelsen. Men kanske finns det ett annat sätt att se på denna förkättrade lära?

Det är ett av ämnena för vårt samtal i skuggan av den forne hovastrologen.

 

LÄSTIPS:
Nicholas Campion. 2009. A History of Western Astrology, vol. I-II. Bloomsbury Academic.

Charles Harvey. 2002. Anima Mundi: The Astrology of the Individual and the Collective. Centre for Psychological Astrology Press.

Geoffrey Cornelius. 1994. The Moment of Astrology: Origins in Divination. Arkana, Penguin Books.