Trakterna kring Hovdala slott i norra Skåne har anor långt tillbaka i tiden. Här finns många spår av områdets dramatiska historia, riddarslag, snapphanestrider, kalla kriget.

Likt de flesta gamla gods och herresäten finns här också många märkliga berättelser om en oförklarlig närvaro i vissa delar av slottet – rum som man helst inte ska gå in i, kalla kårar längs med ryggraden, sällsamma ljud och sken. Spöken.
Men det här avsnittet handlar inte om spökerier, andar eller gengångare, utan om något ännu vidare, nämligen om den största av gåtor: Vad händer när vi dör? Lever vi mer än en gång?

 

LÄSTIPS:
Ian Stevenson. 1980. Twenty Cases Suggestive of Reincarnation: Second Edition, Revised and Enlarged. University of Virginia Press.

Eric M. Weiss. 2012. The Long Trajectory: The Metaphysics of Reincarnation and Life after Death. iUniverse.

Jane Roberts. 1974. Seth Speaks: The Eternal Valdity of the Soul. Bantam Books.

Donald Tyson. 2007. Soul Flight: Astral Projection & the Magical Universe. Llewellyn.